• Ядь добра и редька, коли не случилось рыбки.

  • Не смейся, хрен, не слаще редьки.

  • Федька горек, что редька.

  • Знают в редьке сласть.

  • Хрен редьки не слаще.

  • Потребляй, Федька, то хрен, то редьку.