• Грудь лебедина, походка павлина, очи сокольи, брови собольи.

  • Брови соболиные, очи соколиные, сам орел.

  • Лежи на боку, да гляди за Оку!

  • Одно око, да видит далеко.

  • Видит око, да зуб неймёт.

  • Око видит да зуб неймёт.

  • Цветок на вершине горы. — Видит око, да зуб неймёт.