• Грудь лебедина, походка павлина, очи сокольи, брови собольи.
  • Брови соболиные, очи соколиные, сам орел.
  • Лежи на боку, да гляди за Оку!
  • Одно око, да видит далеко.
  • Видит око, да зуб неймёт.
  • Око видит да зуб неймёт.
  • Цветок на вершине горы. — Видит око, да зуб неймёт.