• Сказал бы Богу правду, да черта боюсь.
  • Бог правду видит, да не скоро скажет.
  • У Бога правда одна.